Wielkość czcionki: A A A Kontrast:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr.5 w Katowicach

USTALANIE TERMINÓW WIZYT LEKARSKICH i BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

1) OSOBIŚCIE - w Rejestracji Centralnej - hol główny (godz. 7.30 - 15.00)
2) TELEFONICZNIE - pod numerami telefonów:  32 3581 498, 32 3581 499
3) za pomocą SZPITALNEGO PORTALU INFORMACYJNEGO na wizyty okulistyczne:

                              - Rejestracja nowego pacjenta wejdź
                              - Logowanie pacjenta do portalu wejdź
UWAGA! PACJENT MUSI MIEĆ PRZYGOTOWANE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:


-    Imię i nazwisko
-    Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer)
-    Pesel
-    Nr telefonu
-    Wizyta lekarska
-    Badanie specjalistyczne (wymagane skierowanie z Przyklinicznej Poradni Okulistycznej SPSK Nr 5 SUM w Katowicach lub od lekarza POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) Skierowanie można przesłać faksem pod nr 32 35 81 226. Numer ten służy wyłącznie do przekazywania skierowań

-    Sugerowany termin wizyty


Nie dokonujemy zapisów drogą mailową ani poprzez faks.


REJESTRACJA EXCIMER - przeznaczona jest dla pacjentów zainteresowanych wykonaniem korekcji wady wzroku nowym Laserem Excimerowym MEL-80

Rejestracja związana jest z weryfikacją uprawnień do bezpłatnego leczenia (ubezpieczenie).
W związku z tym:


NIE REJESTRUJEMY PACJENTÓW TELEFONICZNIE. drogą zapisujemy jedynie na wizytę!

Rejestracja pacjenta polega na weryfikacji eWUŚ oraz podpisania odpowiednich dokumentów w dniu zgłoszenia się na wizytę


 

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców eWUŚ

 

       eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.