Wielkość czcionki: A A A Kontrast:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr.5 w Katowicach
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII

Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
Lekarz Kierujący Oddziałem Endokrynologii
Kierownik Kliniki Endokrynologii SUM


Pielęgniarka oddziałowa
Barbara Podlewska


Kontakt:
Oddział Endokrynologii/Klinika Endokrynologii
40-514 Katowice ul. Ceglana 35
Tel/fax 32 35 81 366
e-mail: endoklin@sum.edu.pl

Katedra Patofizjologii
i Endokrynologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Tel/fax 32 278 61 26
e-mail: endopat@sum.edu.pl


1. Rys historyczny

Klinika Endokrynologii powstała w 2000 roku, początkowo jako Kliniczny Oddział Endokrynologii. Status Kliniki uzyskała w 2001 r. Możemy się jednak poszczycić długą, ponad półwieczną historią. Wywodzimy się z Katedry Patofizjologii, utworzonej w 1949 r. Pierwszym kierownikiem Katedry był Prof. Kazimierz Dux, który stworzył pierwszy poważny ośrodek endokrynologiczny na Śląsku. To on w 1951r zorganizował pierwszą akcję przeciwwolową w naszym regionie. Z jego inicjatywy powołano wtedy Poradnię Endokrynologiczną przy PSK-1 w Zabrzu, funkcjonującą do dzisiaj. Następnie Katedrą Patofizjologii kierowali Prof. Bolesław Narbutt i Prof. Franciszek Zych, którzy zajmowali się endokrynologią kliniczną i doświadczalną. W 1976 roku powstała pracownia izotopowa – była to jedyna pracownia diagnostyczna tego typu, tutaj oznaczano po raz pierwszy 17OH i 17 OHKS oraz inne hormony steroidowe w oparciu o uzyskane przeciwciała. W tym to czasie Prof. Barbara Buntner, pełniąca funkcję kierownika Katedry do 1999 roku, prowadziła badania nad metabolizmem hormonów nadnerczowych i gonadalnych.
Od 1999 roku Katedrą Patofizjologii i Endokrynologii kieruje Prof. Beata Kos-Kudła, która podjęła starania o poszerzenie zakresu działalności naukowej i dydaktycznej Katedry o aspekt kliniczny. Dzięki Jej staraniom utworzony został pierwszy na Śląsku oddział zajmujący się w szerokim zakresie endokrynologią kliniczną dorosłych, który następnie został przekształcony w Klinikę Endokrynologii. Z dniem 1.10.2009 Klinika Endokrynologii została przeniesiona z Zabrza do Katowic – aktualna lokalizacja Kliniki: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

2. Struktura

- Oddział Endokrynologii
- Klinika Endokrynologii - Katedry Patofizjologii i Endokrynologii SUM
- Przykliniczna Poradnia Endokrynologiczna

3. Zadania/aparatura

Charakterystyka zadań-kierunki diagnostyczne i lecznicze. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z następującymi zaburzeniami endokrynnymi:

Guzy neuroendokrynne:
-układu pokarmowego nieczynne i czynne hormonalnie (min. insulinoma, glukagonoma, somatostatinoma, VIP-oma, rakowiaki )
- płuc i innych.
Prowadzimy nowoczesną diagnostykę, leczenie i monitorowanie nowotworów neuroendokrynnych.

Choroby podwzgórza i przysadki, w tym guzy hormonalnie nieczynne oraz gruczolaki wydzielające hormon wzrostu (akromegalia), prolaktynę (prolaktynoma), adrenokortykotropinę (zespół Cushinga), tyreotropinę lub gonadotropiny. W klinice prowadzona jest m.in. nowoczesna diagnostyka akromegalii z oznaczaniem wybranych czynników wzrostu ( głównie IGF-I) oraz ocena powikłań tej choroby. Ponadto w Klinice przeprowadza się ocenę czynności przysadki mózgowej po operacjach neurochirurgicznych z powodu guzów (najczęściej makrogruczolaków) okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (siodłowej).


Choroby tarczycy, w tym nadczynność i niedoczynność tarczycy, zapalenia gruczołu tarczowego, wole guzowate. W diagnostyce chorób tarczycy wykorzystujemy najnowszej generacji aparat USG. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem zmian ocznych w przebiegu choroby Gravesa.

Choroby przytarczyc, w tym pierwotna i wtórna nadczynność przytarczyc oraz niedoczynność pooperacyjna przytarczyc.

Choroby nadnerczy, w tym diagnostyka i leczenie niedoczynności kory nadnerczy, zespołu Cushinga, oraz przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy (incydentaloma), z wykorzystaniem badań obrazowych (TK nadnerczy, MR przysadki) oraz testów hormonalnych (testy hamowania dexametazonem, test z CRH, test z Synacthenem).

Zaburzenia funkcji gonad (jajniki, jądra), w tym zaburzenia miesiączkowania, hirsutyzm, impotencja na tle hormonalnym, hormonalna terapia w menopauzie i andropauzie oraz stany androgenizacji u kobiet, np. zespół policystycznych jajników. Ustalenie właściwego rozpoznania wymaga licznych specjalistycznych procedur, które są przeprowadzane w naszej Klinice m.in. hormonalne testy dynamiczne.

Choroby układu kostnego o podłożu endokrynologicznym –diagnostyka leczenie osteoporozy i osteomalacji.

Otyłość prosta i o podłożu hormonalnym.

Zagrażające przełomy hormonalne: hipermetaboliczny, hipometaboliczny, nadnerczowy, hiperkalcemiczny.
Kadra oddziału:


Lekarz Kierujący Oddziałem Endokrynologii/ Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista endokrynolog, specjalista medycyny nuklearnej

dr n.med. Wanda Foltyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

dr n. med. Janusz Strzelczyk, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

dr n. med. Violetta Rosiek, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog, w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej

dr n. med. Jolanta Blicharz-Dorniak, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

lek. med. Anna Zemczak, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

lek. med. Magdalena Londzin-Olesik, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

lek. Ksenia Janas, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Bartosz Kołek, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Karolina Poczkaj, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Borowska, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

lek. Anna Malczewska, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

lek. Aneta Kilian-Kita, w trakcie specjalizacji z endokrynologii


Pielęgniarki:

Podlewska Barbara – Pielęgniarka Oddziałowa

Brodowska Małgorzata
Kajda Małgorzata
Karaszewska-Kotarz Dominika
Murawska Klaudia
Nec Weronika
Ogłódek Renata
Stachurska-Sadat Ewa
Wiśniewska Beata
Wyciślik Jolanta
Zięba-Knop Edyta

Inne informacje:

Pracownicy Kliniki biorą czynny udział w organizowaniu licznych kursów szkoleniowych, sympozjów naukowych oraz zjazdów ogólnopolskich i zagranicznych, min. zajmujących się problematyką guzów neuroendokrynnych:


- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych”, Wisła 2010
http://www.4gep2010.viamedica.pl/pl/index.phtml


- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego oraz endokrynne nowotwory płuc”, Katowice 2008
http://www.guzy-neuroendokrynne-konferencja.pl/


- Konferencja Okrągłego Stołu „Diagnostyka i leczenie guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego: polskie rekomendacje w świetle zaleceń europejskich”, Kliczków, 23-24 listopad 2007
http://www.guzy-neuroendokrynne-konsensus.pl/

- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego”, Kraków 2006

http://www.guzy-neuroendokrynne-konferencja.pl/druga/.


- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego”, Warszawa 2005.
http://www.guzy-neuroendokrynne-konferencja.pl/pierwsza/

- Sympozjum p.t.„Guzy neuroendokrynne–postępy w diagnostyce i leczeniu”, Wisła 2003r.

- Sympozjum Inauguracyjne Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego w Katowicach, wspólnie z Thyroid Section of Harvard Medical Institute, Katowice 2003r.

- Sympozjum p.t.„Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumors” z udziałem zaproszonych gości z Harvard Medical School z Bostonu, Promnice 2003r.

- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. "Nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego oraz endokrynne nowotwory płuc", Katowice 2012
- II Konferencja Okrągłego Stołu„Diagnostyka i leczenie guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego: polskie rekomendacje w świetle zaleceń europejskich” Kamień Śląski 2013,
- VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kontrowersje w nowotworach neuroendokrynnych", Katowice 2014

W ramach szkolenia podyplomowego pracownicy Kliniki organizują kursy „Postępy endokrynologii” dla lekarzy specjalizujących się z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i endokrynologii oraz prowadzą wykłady na kursach organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Kolegium Medycyny Rodzinnej.
Organizacje naukowe, z którymi współpracują pracownicy kliniki to:
- Krajowy Rejestr Guzów Neuroendokrynnych, który powstał z inicjatywy Kliniki Endokrynologii. Funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Rejestru pełni Profesor Beata Kos-Kudła. www.guzyneuroendokrynne-krajowyrejestr.pl
- Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych będąca interdyscyplinarnym forum skupiającym specjalistów różnych dziedzin medycyny. Przewodniczącą Rady Ekspertów została Profesor Beata Kos-Kudła. www.guzyneuroendokrynne-psgn.pl

6. Osiągnięcia naukowe – wykaz publikacji

7. Działalność dydaktyczna

Zakres zagadnień

Endokrynologia w ramach chorób wewnętrznych dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
Choroby wewnętrzne dla studentów II i III roku Ratownictwa Medycznego
Zajęcia fakultatywne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego

Działalność STN

Opiekun Koła – dr n.med. Janusz Strzelczyk
Liczba członków – 12
Powołanie i rejestracja Koła STN - rok akad. 2009/2010